sonna

Prehľad nostalgických jázd nášho klubu v roku 2024

1. jún Košice - Levoča a späť  130. výročie trate M 131.1125+M 131.1538
27.október Košice - Turňa nad Bodvou a späť 100. rokov MMM 434.2338 + M 131.1125
7. december Košice - Prešov - Hanušovce a späť Mikuláška jazda 434.2338 + M 131.1125

Ponuka jázd

Prepravný poriadok nostalgických vlakov ŽSR  TU

Klub historických koľajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach

Hanojská 4, 
040 13, Košice

Tel: +421 902 104 756
E-mail: khkv@khkv.sk


Historický osobný motorový vozeň M 131.1538 "Ľubka", zrekonštruovali dobrovoľníci z KHKV a zamestnanci firmy Renova, Autodoprava Peter Ferenc a spoločnosť Zastrova,

za finančnej podpory projektu:

Terra Incognita

Košického samosprávneho kraja.