sonna

Partnerstvo

KHKV je otvorený pre všetkých priaznivcov, ktorí by sa radi stali členmi klubu a podporovali jeho činnosť finančne, materiálne a formou dobrovoľne odpracovaných hodín na oprave a zveľadení historických vozidiel.

Formou reklamy a reklamných jázd ponúka KHKV partnerstvo všetkým komerčným subjektom, ktoré by venovali časť svojich prostriedkov na záchranu železničnej dopravy na Slovensku.

Partneri

Mediálni partneri


Ponuka jázd

Prepravný poriadok nostalgických vlakov ŽSR  TU

Klub historických koľajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach

Hanojská 4, 
040 13, Košice

Tel: +421 902 104 756
E-mail: khkv@khkv.sk


Historický osobný motorový vozeň M 131.1538 "Ľubka", zrekonštruovali dobrovoľníci z KHKV a zamestnanci firmy Renova, Autodoprava Peter Ferenc a spoločnosť Zastrova,

za finančnej podpory projektu:

Terra Incognita

Košického samosprávneho kraja.